ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
039-431341
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
เทอม / ปี :
/
รหัสบัตรประชาชน
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
039-431341
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”